image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 42
  • Trong tuần: 510
  • Tất cả: 17710
Đảng bộ xã Yên Lương gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 148
Đảng bộ xã Yên Lương (Ý Yên) hiện có 298 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ trực thuộc, trong đó 13 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học. Với phương châm: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, những năm qua, Đảng ủy xã Yên Lương tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo sức mạnh nội lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển.


Tổ mộc mỹ nghệ của anh Trịnh Tiến Lưu, thôn Quảng Thượng, xã Yên Lương
 tạo việc làm cho nhiều lao động.


Đồng chí Nguyễn Tự Lực, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã tăng cường lãnh đạo trên cả ba lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý và rèn luyện đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, kỷ luật và năng lực thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Yên Lương luôn tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, đổi mới công tác tuyên truyền; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và tổ chức thảo luận dân chủ để cán bộ, đảng viên được trao đổi, hiểu sâu, đề xuất ý kiến và vận dụng hiệu quả vào thực tế cơ sở. Tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở. Cán bộ, đảng viên chủ động gương mẫu đi đầu phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực..., tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, 100% chi bộ trực thuộc và 270 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ xã đăng ký và thực hiện theo gương Bác thông qua việc xây dựng nhiều mô hình cụ thể. Chi bộ trường THCS xây dựng trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn; chi bộ Thụy Nội thực hiện xây dựng đoàn thể vững mạnh; chi bộ Ngọc Tân thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự; chi bộ Tây Vinh thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng; chi bộ Nhân Nghĩa xây dựng các các thiết chế văn hóa... Nhờ triển khai mô hình đã giúp nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. 

Để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đối với Đảng bộ xã Yên Lương đó là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã đã quan tâm hướng dẫn, tập huấn cho các Ban chi ủy về nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ ít nhất 1 lần/quý. Phân công đảng viên chi bộ cơ quan về dự sinh hoạt chi bộ thôn, xóm để nắm bắt tình hình, báo cáo để BTV Đảng ủy xã có những chỉ đạo kịp thời. Đối với công tác quản lý đảng viên, Đảng ủy xã triển khai làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa. Trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ luôn đảm bảo tiêu chí về độ tuổi, cơ cấu, có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những đơn vị, cơ sở, những việc được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm, có dấu hiệu vi phạm về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, sinh hoạt Đảng, quan liêu, thiếu trách nhiệm, bệnh thành tích; thực hiện quy tắc ứng xử về giữ gìn đạo đức, lối sống để chủ động phòng ngừa vi phạm ngay tại cơ sở; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa’’; chú trọng giám sát đảng viên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt về năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã thực hiện 6 cuộc kiểm tra, 7 cuộc giám sát đối với 100% các chi bộ trong toàn Đảng bộ với các nội dung về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các tổ chức Đảng, chính quyền; công tác quản lý đảng viên; kiểm tra nghị quyết của chi bộ; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo thực hiện quy ước, hương ước của thôn xóm. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy tác dụng trong phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của các tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần tạo được niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Hằng năm, Đảng bộ xã đều ban hành nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chỉ đạo UBND và các HTX nông nghiệp xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất, kiên cố hóa các công trình thủy lợi phục vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Làm tốt công tác khuyến nông, khuyến ngư và các dịch vụ phục vụ sản xuất. Thực hiện việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi từ đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị thu được từ kinh tế nông nghiệp mỗi năm đạt trên 54 tỷ đồng. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng NTM bền vững, xã tiếp tục huy động mạnh mẽ các nguồn lực nâng cấp các tiêu chí, nhất là phát triển hạ tầng nông thôn. Năm 2017, xã đã đầu tư xây dựng, nâng cấp các hạng mục phụ trợ cho trường tiểu học, THCS; xây dựng nhà học 2 tầng, sửa chữa nhà ăn và các hạng mục phụ trợ trường mầm non khu B, sửa sang nghĩa trang liệt sĩ, khu vực làm việc của HTX nông nghiệp… với tổng số tiền trên 7,1 tỷ đồng. Hiện xã đang tiến hành giải phóng mặt bằng, đón nhận 2 dự án nâng cấp đường từ Cầu Tào đi Hoàng Mẫu; đường số 1 sau thôn Tây Vinh từ Quốc lộ 37B đến sông Hạ Vạn. Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã Yên Lương đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân. Xã hiện có 3 doanh nghiệp, gần 300 tổ mộc, dịch vụ vận chuyển, hàn sì, máy cơ giới; gần 2.000 lao động làm việc ở các khu công nghiệp trong huyện, tỉnh và 150 lao động đi xuất khẩu lao động ở các nước đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy kinh tế của xã ngày càng phát triển. Sự nghiệp giáo dục, y tế của xã tiếp tục phát triển, 100% trẻ trong độ tuổi đều được đến trường; cả 3 trường học ở các cấp học và trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; năm 2017, trường THCS đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn; trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2. Trong phong trào xây dựng làng văn hoá, đến nay đã có 11/13 thôn của xã đạt danh hiệu Làng văn hóa; 94,5% số hộ dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiều năm liền, xã không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp. 

Nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Yên Lương đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cho thấy, Đảng bộ có 100% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 12,5% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 80% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2014 đến nay, Đảng bộ xã được Huyện ủy Ý Yên liên tục công nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; chính quyền và các tổ chức đoàn thể liên tục được công nhận trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh xuất sắc; năm 2017, xã được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã tăng theo từng năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,9%. Xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM (giai đoạn 2011-2015). Đây là tiền đề để thời gian tới, Đảng bộ xã Yên Lương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra./.

(Nguồn: http://baonamdinh.com.vn số ra ngày 08/05/2018)

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lương- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lương - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenluong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang